Focus

Duurzaamheid

Almere vervult de rol van Green City in de aanloop naar de Floriade in 2022. Samen werken we aan innovaties die de stad groen en gezond maken.

In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam koploper op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt.
De Afvalloze stad, de energie neutrale stad en feeding the city zijn voorbeelden van programma’s waarbij de stad op een actieve manier werkt aan de doelstellingen.

Vrijetijdseconomie

De kansen in Almere liggen met name op het gebied van publieksattracties, watersport en recreatie, wellness, bungalowparken en gezondheidstoerisme. In deze gedachtengang wordt een sprong in de tijd gemaakt en het Markermeer gezien als het grote stadsmeer van de Metropoolregio Amsterdam. Het lijkt ver weg, maar zodrag de IJmeerverbinding klaar is en Almere Pampus zich begint te ontwikkelen is dit een logisch gevolg. We hebben voor de regio veel te bieden als het gaat om ruimte, watersport en recratie. De ontwikkeling van de kustzone van Almere is binnen de Metropoolregio Amsterdam een kans om de economische structuur en het toeristisch-recreatief aanbod in de Metropoolregio Amsterdam te versterken.

Ook in het centrum van Almere werken we samen met het bedrijfsleven en de overheid aan de ontwikkeling van de stad. Samen maken we Almere aantrekkelijker om te recreëren en te ondernemen.

Gezondheid

in 2025 hebben bewoners in de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra. Maar hoe komen we daar?
Met initiatieven als de Flevocampus en de FoodCube stimuleren we innovatie en bieden we ruimte om te experimenteren in de regio.

De gezondheidszorg wordt één van de grootste werkgevers in de toekomst. Dus natuurlijk ontwikkelt de EDBA samen met de zorginstellingen, onderwijs, overheid en ondernemers plannen om de werkgelegenheid in deze sector te stimuleren.

Innovatie

in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie.
Almere is een proeftuin om te experimenteren met o.a deze toepassingen.

Innovatie betekend ook verandering. In een snel veranderende wereld is de route naar een slimme regio niet te voorspellen. We brengen kansen in kaart en presenteren deze aan diverse partijen in de regio.

Het Big Data Value Center (afgekort BDVC) is een uniek open innovatie platform met een fysieke plek in Almere waar verschillende organisaties en partijen experimenteren met (big) data. In het centrum creëren we concrete meerwaarde uit data. Dit levert nieuwe kennis, inzichten en businesscases op waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen. Het BDVC is een initiatief van de Economic Development Board Almere in samenwerking met TNO, SURFsara, eScience Center, Amsterdam Economic Board en de Economic Board Utrecht.

Het woord ‘value’ is belangrijk in de naamgeving van het centrum. Data leveren meer waarde op als je er slimme dingen mee doet, zoals het maken van nieuwe combinaties die eerder niet mogelijk waren of teveel tijd kostten. Waarde is voor ons meer dan euro’s alleen: waarde gaat ook over persoonlijk welzijn, sociale betrokkenheid en duurzaamheid. In het BDVC tonen wij aan dat het interessant is voor organisaties om meer met hun eigen én andere datasets te doen. Het BDVC biedt een veilige omgeving waarin gericht en gestructureerd met data kan worden geëxperimenteerd en een oplossing gevonden kan worden voor uw (big) datavraagstuk.

Young talent

In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de succesvolste regio op het gebied van het benutten, behouden en aantrekken van talent.

Met de Young Economic Board Almere betrekken we de jonge talenten van de stad bij de economische ontwikkeling van de stad en de regio. We zorgen voor een betere zichtbaarheid en positionering binnen de regio en geven de kans om mee te denken over de stad. We verbinden de bestaande economie aan de nieuwe economie. De jonge generatie changemakers wordt gekoppeld aan de ervaren generatie decisionmakers: want die generatie heeft de connecties, kennis en ervaring die het verschil maken. In samenwerking met Young on Board Amsterdam dragen we bij aan de verschillende thema’s.

Door het initiëren, mobiliseren en vooruitbrengen van nieuwe initiatieven binnen die uitdagingen en de focus op innovatie werken we toe naar de Metropool van de toekomst.