Primary tabs

09-01-2014

‘GO’ voor themapark Witchworld

Witchworld

WitchWorld, de creatieve organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van een eigen themapark in Flevoland, heeft sinds maart van dit jaar gewerkt aan het maken van een optimaal plan en het vinden van de perfecte locatie. Die werd gevonden in een voor Almere zeer bekend beeldmerk, het Kasteel van Almere.

'In de afgelopen maanden zijn daarom gesprekken met Gravin B.V., de huidige eigenaresse van het kasteel gevoerd,’ aldus Ton Theunis, Algemeen Directeur van WitchWorld B.V.. ‘Die hebben ertoe geleid dat wij mogelijkheden zien om tot realisatie te komen en ook van de kant van Gravin B.V. is de intentie om tot overeenstemming te komen zeker aanwezig. We hebben het kasteel ook met bouwkundigen bezocht en de eerste beoordeling is zeker positief.’

Ook met Staatsbosbeheer, eigenaresse van de gronden naast het kasteel, is inmiddels contact gelegd. Om het eigen onderzoek en de daaruit voortgekomen resultaten te laten toetsen, werd, met steun van de Economic Development Board Almere, aan het adviesbureau Royal HaskoningDHV verzocht om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten. Uit dit onderzoek, dat vandaag is verschenen, blijkt dat de realisatie en exploitatie van een themapark zoals WitchWorld dat voor ogen heeft haalbaar is. Uit het onderzoek komt naar voren dat met een bezoekersaantal van 848.000 mag worden gerekend. ‘WitchWorld is natuurlijk enorm verheugd over de uitkomsten,’ zegt Theunis. ‘De bevestiging door Royal HaskoningDHV, de geweldige hulp van de Rabobank Almere, de steun vanuit de Almeerse gemeenschap en de positieve ontwikkelingen van de afgelopen maanden sterken niet alleen onze overtuiging maar laten ook prachtig zien dat mensen inderdaad de stad maken. We gaan met verdubbelde energie verder.’

Een themapark heeft, om succesvol te zijn, echter allereerst een eigen identiteit nodig en die hoort aan te sluiten bij de plek en de streek waar de locatie ligt. WitchWorld vond dat thema in de periode rond 700 na Christus, toen de streek die later Flevoland zou worden nog drassig maar bewoonbaar land was. De verhalen en legenden uit die tijd vormen een meer dan spannend en enerverend avontuur voor alle leeftijden, samengevat in een boek dat de unieke leidraad zal vormen voor het park.

Ben Scholten, Wethouder Economische Ontwikkeling Almere: "We zijn blij voor Witchworld dat de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid door Royal Haskoning DHV zo gunstig uitpakken. Het is nu een inspirerend idee voor een initiatief dat bovendien nog is opgezet door een Almeerse ondernemer. Zo zie je ook maar weer hoe nuttig het is dat we in onze stad een actieve Economic Development Board hebben, die zulke initiatieven, net als eerder bij de Icedôme, al in een pril stadium snel een strategisch zetje vooruit kan geven door bijvoorbeeld een degelijke haalbaarheidsstudie (mede) mogelijk te maken. Ook dat Witchworld in overleg is met de eigenaren van de Kasteellocatie is een interessant gegeven. We staan er positief tegenover als er op die locatie ontwikkeling mogelijk blijkt te zijn. En Witchworld zal natuurlijk op zoek gaan naar financiers en het idee verder uitwerken. Voor nu feliciteren we Witchworld van harte met de gunstige resultaten van het haalbaarheidsonderzoek."