Primary tabs

28-10-2016

Gemeente helpt bedrijven door SUBSIDIEdoolhof

De gemeente helpt om de mogelijkheden voor subsidies, fiscale regelingen en garanties inzichtelijk te maken. Het gaat hier om niet-gemeentelijke subsidies. Hiervoor zijn voor de gemeente Almere twee websites (portals op de site van de gemeente) ontwikkeld, met daarop in totaal ongeveer 2.600 (subsidie)regelingen.
 
Hieronder treft u de twee betreffende links (portals) aan. Eén portal is speciaal ontwikkeld voor het Almeerse MKB, de andere portal is speciaal ontwikkeld voor Almeerse stichtingen en verenigingen. De portals zijn voor gebruikers niet alleen een manier om te onderzoeken of zij voor bepaalde regelingen in aanmerking kunnen komen, het is ook een eenvoudige mogelijkheid om snel (subsidie-)kennis te vergaren en hierdoor scherper te kunnen nadenken over een project dat de gebruiker van een portal wil realiseren. 
 
Via onderstaande twee links kunt u informatie zoeken van (subsidie-)regelingen van provincies, het Rijk, de Europese Unie en private fondsen. 
 
Subsidieloket voor bedrijven en ondernemers:
https://www.open4b.nl/almerebus  (open voor business)
 
Subsidieloket voor stichtingen, verenigingen en inwoners:
https://www.open4c.nl/almerecomm  (open voor communities)
 
Naast de ongeveer 2.600 niet-gemeentelijke subsidieregelingen (provinciaal, nationaal, Europees en privaat) verstrekt de gemeente Almere ook zelf subsidies. Ook deze subsidies staan op de gemeentelijke website. Deze gemeentelijke subsidies kunt u vinden via onderstaande link. 
 
 
Met deze drie subsidie portals (links) wil de gemeente Almere individuele inwoners, bewonersorganisaties en bedrijven in staat stellen zelf gericht naar subsidiemogelijkheden te zoeken. Het is vervolgens aan de ‘zoeker’ om zelf te bepalen of hij of zij bij de betreffende subsidieverstrekkende organisatie een aanvraag indient.